STONEX digitalni niveliri

  • Precizni niveliri s memorijom (0,7mm - 1mm)

  • Precizni niveliri bez memorije (1.5mm)
     

 
Stonex D2 Stonex D1  
Vrlo precizni digitalni nivelir točnosti do 0.7mm/km obostranog niveliranja s memorijom za pohranu podataka dometa 105m. Precizni digitalni nivelir točnosti 1.5mm/km, očitanjem kodne letve eliminira moguće pogreške opažača dometa 80m.