Cjenik Stonex (2019)

   
Kompleti prijemnika i kontrolera  
S10A + kontroler S4HII + teleskopski karbonski štap 2.5m s futrolom (komplet) AKCIJA 59.430,00
S10 + kontroler S4HII + teleskopski karbonski štap 2.5m s futrolom (komplet) 64.900,00
S800A + kontroler S4HII + teleskopski karbonski štap 2.5m s futrolom (komplet) 52.900,00
S800 + kontroler S4HII + teleskopski karbonski štap 2.5m s futrolom (komplet) 49.900,00
S900A + kontroler S4HII + teleskopski karbonski štap 2.5m s futrolom (komplet) 62.900,00
S900 + kontroler S4HII + teleskopski karbonski štap 2.5m s futrolom (komplet) 59.900,00
S900T + kontroler S4HII + teleskopski karbonski štap 2.5m s futrolom (komplet) 67.900,00
S7-G GNSS džepni RTK prijemnik + teleskopski karbonski štap 2.5m s futrolom (komplet) 39.992,00
   
GNSS prijemnici bez kontrolera  
S10A (Atlas korekcije, aRTK, GSM, IMU, DigitaLevel, 2xbaterija, punjač, kofer, jamstvo 2 god.) 58.000,00
S10 (GSM, IMU, DigitaLevel, 2xbaterija, punjač, kofer, jamstvo 2 god.) 53.000,00
S900 (GSM, DigitaLevel, 2xbaterija, punjač, jamstvo 2 god.) 48.000,00
S900A (GSM, DigitaLevel, Atlas korekcija, aRTK, 2xbaterija, punjač, jamstvo 2 god.) 51.000,00
S900T (GSM, UHF, DigitalLevel, 2xbaterije, punjač, kofer, jamstvo 2 god.) 56.000,00
S800 (GSM/DCI, 2xinterna baterija, punjač, kofer, jamstvo 2. god.) 38.000,00
S800A (GSM/DCI, Atlas korekcije, aRTK, 2xinterna baterija, punjač, kofer, jamstvo 2. god.) 41.000,00
   
UHF aktivacija za GNSS prijemnike (S10/S10A, S900/S900A, S800/S800A) 8.990,00
   
Kontroleri sa Carlson SurvCE/PC i Stonex CUBE A GNSS RTK softverom  
UT10 (Android) + CUBE A RTK + nosač 12.500,00
UT30 (Android) + CUBE A RTK + nosač 15.000,00
UT20 (Windows 10) + SurvPC RTK + nosač 24.900,00
UT50 (Windows 10) + CUBE A RTK + nosač 27.750,00
S40 (Android) + CUBE A RTK + nosač 16.000,00
S4H II (Windows Mobile) + SurvCE + nosač 17.000,00
T4 (Field 8) + SurvPC + nosač, Windows 10 tablet 18.990,00
SURVEYOR II + SurvCE + nosač 26.300,00
SURVEYOR II GEO + SurvCE + nosač 28.500,00
SURVEYOR II Cell + SurvCE + nosač 29.800,00
SURVEYOR II GEO/Cell + SurvCE + nosač 32.100,00
HANDHELD NAUTIZ X8 + SurvCE + nosač 19.990,00
   
Produljenje garancije  
S10 (tvorničko jamstvo 2 godine, produljenje moguće za još dvije godine) 1 god. 3.800,00
S900 (tvorničko jamstvo 2 godine, produljenje moguće za još dvije godine) 1 god. 3.800,00
S800 (tvorničko jamstvo 2 godine, produljenje moguće za još dvije godine) 1 god. 3.700,00
S7 (tvorničko jamstvo 1 godina, produljenje moguće za još dvije godine) 1 god. 3.200,00
   
GIS prijemnici  
UT10 7.500,00
UT30 8.500,00
UT20 16.500,00
UT50 18.750,00
S40 11.250,00
S4H II GPS GLONASS 10.990,00
S4C II GPS GLONASS 8.250,00
T4 GIS GPS GLONASS Win10 tablet 12.500,00
HANDHELD NAUTIZ X8 14.990,00
   
Software  
Carlson SurvCE RTK softver (GNSS) 8.750,00
Carlson SurvCE TS (totalne stanice) 6.960,00
Nadogradnja sa Carlson SurvCE 2.xx na 3.xx 1.100,00
Nadogradnja sa Carlson SurvCE 3.xx na 4.xx 1.100,00
Nadogradnja sa Carlson SurvCE 4.xx na 5.xx 1.100,00
Nadogradnja sa Carlson SurvCE 5.xx na 6.xx 1.100,00
Carlson SurvPC 11.900,00
GeoGIS (mobile i stolna verzija, 2 u 1) 6.900,00
Carlson Survey IntelliCAD 6.125,00
Carlson Survey OEM ACAD 10.500,00
Carlson Civil IntelliCAD 6.125,00
   
Totalne stanice  
R1 Plus II 2" 500m laser (stanica, stativ, štap, prizma) 25.990,00
R25 2" BT 600m laser (stanica beskonačni vijci, stativ, štap, prizma) 31.500,00
R25LR 2" BT 1000m laser (stanica beskonačni vijci, stativ, štap, prizma) 36.500,00
R35
(2" 600m laser, Win SurvCE, BT, GuideLights, beskonačni vijci, stativ, štap, prizma)
44.990,00
R35LR
(2" 1000m laser, Win SurvCE, BT, GuideLights, beskonačni vijci, stativ, štap, prizma)
49.990,00
R2WPlus 1" 1000 49.990,00
   
Produljenje garancije  
R25 (tvorničko jamstvo 2 godine, produljenje moguće za još dvije godine) 1 god. 3.350,00
R35 (tvorničko jamstvo 2 godine, produljenje moguće za još dvije godine) 1 god. 3.900,00
R1Plus (tvorničko jamstvo 2 godine, produljenje moguće za još dvije godine) 1 god. 2.750,00
   
Digitalni niveliri  
D2 digitalni nivelir 11.450,00
D1 digitalni nivelir 5.900,00
   
Laserski daljinomjeri  
M4 laserski daljinomjer 850,00
M6 laserski daljinomjer 1.350,00
   
3D skener  
X300 (long range 300m, Reconstructor Survey software modul) AKCIJA 109.990,00
X300L (domet 180m Reconstructor Survey software modul) -
Reconstructor Construction na upit
Reconstructor Mining na upit
   
Servisne usluge  
Dijagnostika kvara, ovisno o uređaju, upotreba specijalnih alata, testnih uređaja, kolimatora, posebne servisne specijalizacije, složena dijagnostika 180,00-350,00
Radni sat, ovisno o uređaju i potrebnoj specijalizaciji, posebna autorizacija proizvođača 250,00-500,00
Radni sat na terenu, ovisno o uređaju, potrebnoj specijalizaciji, posebna autorizacija proizvođača 400,00-600,00
Putni troškovi, dolazak servisera na laokaciju / km 4,00
Rektifikacija optičkog nivelira: 450,00
Rektifikacija laserskog nivelira 950,00
Rektifikacija totalne stanice 1.200,00
Ispitivanje GPS/GNSS prijemnika 950,00
 
Cijene su izražene u kunama, bez poreza na dodatnu vrijednost. Zadržavamo pravo izmjene cijena bez najave.